Tukwila trước đây của các sản phẩm

Tukwila trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9330
(20M bộ nhớ đệm, 1,46 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 1.60 GHz 1.46 GHz 20 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9310
(10M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 2 1.60 GHz 10 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9320
(16M bộ nhớ đệm, 1,33 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 1.47 GHz 1.33 GHz 16 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9340
(20M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 1.73 GHz 1.60 GHz 20 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9350
(24M bộ nhớ đệm, 1,73 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'10 4 1.87 GHz 1.73 GHz 24 MB L3 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.