Tukwila trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'10 4 1.87 GHz 1.73 GHz 24 MB L3 Cache 185 W
Q1'10 4 1.60 GHz 1.46 GHz 20 MB L3 Cache 155 W
Q1'10 2 1.60 GHz 10 MB L3 Cache 130 W
Q1'10 4 1.47 GHz 1.33 GHz 16 MB L3 Cache 155 W
Q1'10 4 1.73 GHz 1.60 GHz 20 MB L3 Cache 185 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.