Merom trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5800
(2M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q4'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5670
(2M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7700
(2M bộ nhớ đệm, 1,33 GHz, 533 MHz FSB) đế cắm P
Discontinued Q1'08 2 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5750
(2M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7700
(4M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 1.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo U2200
(1M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo U2100
(1M bộ nhớ đệm, 1,06 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 1 1.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7800
(4M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7250
(2M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7900
(4M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7800
(4M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7600
(4M bộ nhớ đệm, 2,33 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7100
(2M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7700
(4M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7500
(4M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7300
(4M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7500
(4M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 1.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7300
(4M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 1.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7500
(2M bộ nhớ đệm, 1,06 GHz, 533 MHz FSB) đế cắm P
Discontinued Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7600
(2M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz, 533 MHz FSB) đế cắm P
Discontinued Q2'07 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7400
(4M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 1.50 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7200
(4M bộ nhớ đệm, 1,33 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 2 1.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7400
(4M bộ nhớ đệm, 2,16 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.16 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7500
(2M bộ nhớ đệm, 1,06 GHz, 533 MHz FSB) đế cắm M
Discontinued Q3'06 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7600
(2M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz, 533 MHz FSB) đế cắm M
Discontinued 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5870
(2M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5270
(2M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 1.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5550
(2M bộ nhớ đệm, 1,83 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5470
(2M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5300
(2M bộ nhớ đệm, 1,73 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5200
(2M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5250
(2M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5450
(2M bộ nhớ đệm, 1,66 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7200
(4M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 2.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5600
(2M bộ nhớ đệm, 1,83 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5500
(2M bộ nhớ đệm, 1,66 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3400
(1M bộ nhớ đệm, 2,16 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued Q4'08 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2370
(1M bộ nhớ đệm, 1,73 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2310
(1M bộ nhớ đệm, 1,46 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2330
(1M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3200
(1M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2390
(1M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 573
(512K bộ nhớ đệm, 1,00 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1600
(1M bộ nhớ đệm, 1,66 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued Q4'08 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1700
(1M bộ nhớ đệm, 1,83 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued Q4'08 2 1.83 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 575
(1M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 585
(1M bộ nhớ đệm, 2,16 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 1 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 570
(1M bộ nhớ đệm, 2,26 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 1 2.26 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 560
(1M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 1 2.13 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 523
(1M bộ nhớ đệm, 933 MHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 1 930 MHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 540
(1M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530
(1M bộ nhớ đệm, 1,73 GHz, 533 MHz FSB) đế cắm M
Discontinued Q3'06 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530
(1M bộ nhớ đệm, 1,73 GHz, 533 MHz FSB) uFCPGA, Khay
Discontinued Q1'07 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 520
(1M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 550
(1M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.