Conroe trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3065
(4M bộ nhớ đệm, 2,33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3040
(2M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3070
(4M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3060
(4M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3050
(2M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4700
(2M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4600
(2M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 2.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6540
(4M bộ nhớ đệm, 2,33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4500
(2M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6550
(4M bộ nhớ đệm, 2,33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6750
(4M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6850
(4M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6420
(4M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 2.13 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6320
(4M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4400
(2M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4300
(2M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6700
(4M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6600
(4M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6400
(2M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.13 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6300
(2M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X6800
(4M bộ nhớ đệm, 2,93 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.93 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2220
(1M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200
(1M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2180
(1M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2140
(1M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2160
(1M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1600
(512K bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 2 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1500
(512K bộ nhớ đệm, 2,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 450
(512K bộ nhớ đệm, 2,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1400
(512K bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 2 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1200
(512K bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 220
(512K bộ nhớ đệm, 1,20 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 440
(512K bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 430
(512K bộ nhớ đệm, 1,80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 420
(512K bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.