Cedarmill trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 631 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng
(2M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 641 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng
(2M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 651 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng
(2M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'06 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 661 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng
(2M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 352
(512K bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'06 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 356
(512K bộ nhớ đệm, 3,33 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'06 1 3.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 360
(512K bộ nhớ đệm, 3,46 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q4'06 1 3.46 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 347
(512K bộ nhớ đệm, 3,06 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q4'06 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 365
(512K bộ nhớ đệm, 3,60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 1 3.60 GHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.