Cedarmill trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 641 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 651 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q2'06 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 661 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 631 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng Discontinued Q1'06 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 356 Discontinued Q2'06 1 3.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 360 Discontinued Q4'06 1 3.46 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 352 Discontinued Q2'06 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 347 Discontinued Q4'06 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 365 Discontinued Q1'07 1 3.60 GHz 512 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.