Lindenhurst trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® E7320 Launched 9.2 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® E7520 Launched 10 W