Yonah trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2500
(2M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2500
(2M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2400
(2M bộ nhớ đệm, 1,66 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2450
(2M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2350
(2M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1500
(2M bộ nhớ đệm, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1400
(2M bộ nhớ đệm, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1250
(2M bộ nhớ đệm, 1,73 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1300
(2M bộ nhớ đệm, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1400
(2M bộ nhớ đệm, 1,83 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 1 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1350
(2M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.86 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2700
(2M bộ nhớ đệm, 2,33 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 2.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1300
(2M bộ nhớ đệm, 1,66 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 1 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2400
(2M bộ nhớ đệm, 1,06 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.06 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2600
(2M bộ nhớ đệm, 2,16 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 2.16 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2400
(2M bộ nhớ đệm, 1,83 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300E
(2M bộ nhớ đệm, 1,66 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300
(2M bộ nhớ đệm, 1,66 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2250
(2M bộ nhớ đệm, 1,73 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.73 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2050
(2M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2500
(2M bộ nhớ đệm, 1,83 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2300
(2M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2130
(1M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2080
(1M bộ nhớ đệm, 1,73 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 2 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2060
(1M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 440
(1M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 1 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 423
(1M bộ nhớ đệm, 1,06 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 1 1.06 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 215
(512K bộ nhớ đệm, 1,33 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 443
(1M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 410
(1M bộ nhớ đệm, 1,46 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 450
(1M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 430
(1M bộ nhớ đệm, 1,73 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.73 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 420
(1M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.