Crestline trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82GL960 Discontinued Không 13.5 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82GM965 Discontinued Không 13.5 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82PM965 Discontinued Không 8 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82GME965 Discontinued 13.5 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82GLE960 Discontinued 13.5 W