Broadwater trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express USBRevision TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82G965 Discontinued 1.1 28 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82P965 Discontinued 1.1 19 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82Q963 Discontinued 1.1 28 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82Q965 Discontinued 1.1 28 W