Broadwater trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82G965 Launched Không 28 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82P965 Launched Không 19 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82Q963 Launched Không 28 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82Q965 Launched 28 W