Blackford trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Phân đoạn thẳng SKU Bán Lẻ Có Sẵn So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Bộ nhớ Intel® 5000P Discontinued 30 W Không
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 5000V Discontinued Không 25.1 W Không
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 5000Z Discontinued Không 25.1 W Không