Harpertown trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5492
(12M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz, 1600 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 3.40 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5470
(12M bộ nhớ đệm, 3,33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5430
(12M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5408
(12M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5410
(12M bộ nhớ đệm, 2,33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420
(12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5472
(12M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1600 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5460
(12M bộ nhớ đệm, 3,16 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5482
(12M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 1600 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5405
(12M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5462
(12M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz, 1600 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 4 2.80 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5420
(12M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5450
(12M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5450
(12M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5472
(12M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1600 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5440
(12M bộ nhớ đệm, 2,83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5430
(12M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5410
(12M bộ nhớ đệm, 2,33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.