Harpertown trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5462 Discontinued Q4'07 4 2.80 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5472 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5460 Discontinued Q4'07 4 3.16 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5482 Discontinued Q4'07 4 3.20 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5420 Discontinued Q4'07 4 2.50 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5410 Launched Q1'08 4 2.33 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5405 Discontinued Q4'07 4 2.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5430 Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5410 Discontinued Q4'07 4 2.33 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5430 Discontinued Q4'07 4 2.66 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5440 Launched Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5450 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5470 Discontinued Q3'08 4 3.33 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5472 Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5408 Launched Q1'08 4 2.13 GHz 12 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5492 Discontinued Q3'08 4 3.40 GHz 12 MB L2

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.