Yorkfield trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3380
(12M bộ nhớ đệm, 3,16 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3360
(12M bộ nhớ đệm, 2,83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3370
(12M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3330
(6M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3360
(12M bộ nhớ đệm, 2,83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3350
(12M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3320
(6M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9505S
(6M bộ nhớ đệm, 2,83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9505
(6M bộ nhớ đệm, 2,83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8400S
(4M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8400
(4M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200S
(4M bộ nhớ đệm, 2,33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550S
(12M bộ nhớ đệm, 2,83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400S
(6M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8300
(4M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200
(4M bộ nhớ đệm, 2,33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9650
(12M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400
(6M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9775
(12M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 1600 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9770
(12M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 1600 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550
(12M bộ nhớ đệm, 2,83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9450
(12M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9300
(6M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9650
(12M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9500
(6M bộ nhớ đệm, 2,83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.