Penryn trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7570
(3M bộ nhớ đệm, 2,26 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6670
(2M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7550
(3M bộ nhớ đệm, 2,26 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 2 2.26 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6500
(2M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 2 2.10 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9700
(6M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8800
(3M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9900
(6M bộ nhớ đệm, 3,06 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo SU3500
(3M bộ nhớ đệm, 1,30 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 1 1.30 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9600
(3M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 2 1.60 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9600
(6M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 2 2.13 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9600
(6M bộ nhớ đệm, 2,53 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3500
(3M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 1 1.40 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7450
(3M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 2 2.13 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6600
(2M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 2 2.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6400
(2M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9380
(6M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 1.80 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9600
(6M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9000
(6M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 4 2.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9550
(6M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q4'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8700
(3M bộ nhớ đệm, 2,53 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q4'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9800
(6M bộ nhớ đệm, 2,93 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q4'08 2 2.93 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7370
(3M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q4'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9400
(6M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9100
(12M bộ nhớ đệm, 2,26 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.26 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3300
(3M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9300
(12M bộ nhớ đệm, 2,53 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.53 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9400
(3M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 1.40 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9300
(3M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 1.20 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9400
(6M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9300
(6M bộ nhớ đệm, 2,26 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9300
(6M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 1.60 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8400
(3M bộ nhớ đệm, 2,26 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 2.26 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8600
(3M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9500
(6M bộ nhớ đệm, 2,53 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9600
(6M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9400
(6M bộ nhớ đệm, 2,53 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 2.53 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9100
(6M bộ nhớ đệm, 3,06 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 3.06 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7350
(3M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 2.00 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8300
(3M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9000
(6M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9500
(6M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9300
(6M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.50 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8100
(3M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.10 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4500
(1M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'10 2 2.30 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4400
(1M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q4'09 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4200
(1M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4300
(1M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 2 2.10 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 763
(1M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'11 1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 925
(1M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'11 1 2.30 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3500
(1M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'10 2 2.10 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3300
(1M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'10 2 2.00 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 743
(1M bộ nhớ đệm, 1,30 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® SU2300
(1M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 2 1.20 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3100
(1M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 1.90 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900
(1M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 1 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 722
(1M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 723
(1M bộ nhớ đệm, 1,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.