Dothan trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 753 Discontinued 1 1.20 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 740 Discontinued 1 1.73 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 773 Discontinued 1 1.30 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 715 Discontinued 1 1.50 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745 Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745A Discontinued Q2'04 1 1.80 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 738 Discontinued Q2'04 1 1.40 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 750 Discontinued 1 1.86 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 758 Discontinued 1 1.50 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 725 Discontinued Q2'04 1 1.60 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 755 Discontinued 1 2.00 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 778 Discontinued 1 1.60 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 760 Discontinued Q2'04 1 2.00 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 730 Discontinued 1 1.60 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 765 Discontinued 1 2.10 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 723 Discontinued 1 1.00 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 770 Discontinued 1 2.13 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 735 Discontinued 1 1.70 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 733/733J Discontinued 1 1.10 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 780 Discontinued 1 2.26 GHz 2 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 383 Discontinued 1 1.00 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 350 Discontinued 1 1.30 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 360 Discontinued 1 1.40 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 370 Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 380 Discontinued 1 1.60 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 390 Discontinued 1 1.70 GHz 1 MB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 353 Discontinued 1 900 MHz 512 KB L2
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 373 Discontinued Q2'04 1 1.00 GHz 512 KB L2

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.