Dunnington trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q3'08 4 2.40 GHz 16 MB L2 Cache 90 W
Q3'08 4 2.13 GHz 8 MB L2 Cache 90 W
Q3'08 6 2.66 GHz 16 MB L2 Cache 130 W
Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache 50 W
Q3'08 6 2.13 GHz 12 MB L2 Cache 65 W
Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache 90 W
Q3'08 6 2.40 GHz 12 MB L3 Cache 90 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.