Dunnington trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7445
(12M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7455
(12M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 6 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7430
(12M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7450
(12M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 6 2.40 GHz 12 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7440
(16M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.40 GHz 16 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7420
(8M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 4 2.13 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7460
(16M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 6 2.66 GHz 16 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.