Poulsbo trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® SCH US15W Discontinued 2.3 W
Intel® SCH US15L Discontinued Không 2.3 W
Intel® SCH UL11L Discontinued Không 2.3 W
Intel® SCH US15WP Discontinued 2.3 W
Intel® SCH US15WPT Discontinued 2.3 W
Intel® SCH US15X Discontinued Không 2.5 W