Greencreek trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express USBRevision TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 5000X Discontinued 1.1 32.4 W