Wolfdale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3110
(6M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5270
(6M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 3.50 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5215
(6M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3014
(3M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 1 2.40 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3120
(6M bộ nhớ đệm, 3,16 GHz, 1333 MHz Intel® FSB)
Discontinued Q3'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5240
(6M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5220
(6M bộ nhớ đệm, 2,33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.33 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5240
(6M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3110
(6M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5238
(6M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5272
(6M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz, 1600 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 3.40 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5260
(6M bộ nhớ đệm, 3,33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5205
(6M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q4'07 2 1.86 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7600
(3M bộ nhớ đệm, 3,06 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 2 3.06 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7500
(3M bộ nhớ đệm, 2,93 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 2 2.93 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7400
(3M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.80 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8600
(6M bộ nhớ đệm, 3,33 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 3.33 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7300
(3M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 2.66 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8300
(6M bộ nhớ đệm, 2,83 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 2 2.83 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7200
(3M bộ nhớ đệm, 2,53 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'08 2 2.53 GHz 3 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8190
(6M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8500
(6M bộ nhớ đệm, 3,16 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 3.16 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8400
(6M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 3.00 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8200
(6M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.66 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5800
(2M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6800
(2M bộ nhớ đệm, 3,33 GHz, 1066 FSB)
Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5700
(2M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6700
(2M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 1066 FSB)
Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5500
(2M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6600
(2M bộ nhớ đệm, 3,06 GHz, 1066 FSB)
Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500
(2M bộ nhớ đệm, 2,93 GHz, 1066 FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500K
(2M bộ nhớ đệm, 2,93 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6300
(2M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5400
(2M bộ nhớ đệm, 2,70 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5300
(2M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200
(2M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3500
(1M bộ nhớ đệm, 2,70 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'10 2 2.70 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3400
(1M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'10 2 2.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3300
(1M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 2 2.50 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3200
(1M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'09 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.