Kentsfield trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3230
(8M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3210
(8M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 4 2.13 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3220
(8M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6850
(8M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6700
(8M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6800
(8M bộ nhớ đệm, 2,93 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q2'07 4 2.93 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6600
(8M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6700
(8M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.