Kentsfield trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6600 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6700 Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6700 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6800 Discontinued Q2'07 4 2.93 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6850 Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3210 Discontinued Q1'07 4 2.13 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3220 Discontinued Q1'07 4 2.40 GHz 8 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3230 Discontinued Q3'07 4 2.66 GHz 8 MB L2

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.