Clovertown trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5355
(8M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q4'06 4 2.66 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5320
(8M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5335
(8M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5365
(8M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q3'07 4 3.00 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5310
(8M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5335
(8M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 1333 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 4 2.00 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5310
(8M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q4'06 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5320
(8M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q4'06 4 1.86 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5345
(8M bộ nhớ đệm, 2,33 GHz, 1333 MHz FSB)
Launched Q1'07 4 2.33 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5318
(8M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 4 1.60 GHz 8 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.