Alder Lake-N trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU ‡
Q1'23 8 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics
Q1'23 8 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics
Q1'23 2 3.40 GHz 6 MB Intel® UHD Graphics
Q1'23 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics
Q1'23 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics
Q1'23 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics
Q1'23 4 3.40 GHz 6 MB Intel® UHD Graphics
Q1'23 2 3.20 GHz 6 MB Intel® UHD Graphics
Q1'23 2 3.20 GHz 6 MB Intel® UHD Graphics

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.