Parker Ridge trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'22 8 2.80 GHz 9 MB 50 W
Q2'22 4 2.80 GHz 9 MB 43 W
Q2'22 8 2.40 GHz 9 MB 41 W
Q2'22 8 2.40 GHz 9 MB 41 W
Q2'22 4 2.40 GHz 9 MB 38 W
Q2'22 4 1.60 GHz 9 MB 32 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.