Wall Street Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
Hệ Điều Hành Cài Đặt Sẵn
Bao gồm Bộ nhớ
Bao gồm Lưu trữ
Đầu ra đồ họa
Discontinued Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz) Windows 11 Home* 2x 8GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Windows 11 Home* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 256GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Windows 10 IoT Enterprise* 16GB (2x 8GB) DDR4-3200 SODIMMs 256GB NVMe SSD (M.2 2280) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz) Windows 11 Pro* 2x 8GB DDR4-3200 SODIMMs 500GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible
Discontinued Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz) Windows 11 Home* 2x 8GB DDR4-3200 SODIMMs 500GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Windows 11 Pro* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 500GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible
Discontinued Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Windows 11 Home* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 500GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Windows 11 Pro* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 500GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible
Discontinued Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Windows 11 Home* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 500GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1270P Processor (18M Cache, up to 4.80 GHz) Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1250P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz) Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C