Hard Bay trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
PreInstalledOS
Bao gồm Bộ nhớ
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Launched Intel® Core™ i5-1245U Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 8GB, 16GB (dual-channel) 2x DDI (DP or HDMI), 1x DP/typeC, 1x eDP
Launched Intel® Celeron® Processor 7305 (8M Cache, 1.10 GHz) 4GB (single-channel), 8GB (dual-channel) 2x DDI (DP or HDMI), 1x DP/typeC, 1x eDP
Launched Intel® Core™ i7-1265U Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz) 16GB, 32GB (dual-channel) 2x DDI (DP or HDMI), 1x DP/typeC, 1x eDP
Launched Intel® Core™ i7-1255U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) 16GB, 32GB (dual-channel) 2x DDI (DP or HDMI), 1x DP/typeC, 1x eDP
Launched Intel® Core™ i5-1235U Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 8GB, 16GB (dual-channel) 2x DDI (DP or HDMI), 1x DP/typeC, 1x eDP
Launched Intel® Core™ i3-1215U Processor (10M Cache, up to 4.40 GHz) 8GB, 16GB (dual-channel) 2x DDI (DP or HDMI), 1x DP/typeC, 1x eDP