Sossaman trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache 31 W
Q3'06 2 2.16 GHz 2 MB L2 Cache 31 W
Q1'06 2 1.66 GHz 2 MB L2 Cache 15 W
Q1'06 2 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 31 W
Q1'07 1 1.83 GHz 1 MB L2 Cache 27 W
Q1'06 1 1.66 GHz 1 MB L2 Cache 27 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.