American Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q4'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189
Q4'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189