Youngsville Refresh Refresh trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® SSD D3-S4520 Series
(480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D4, TLC)
480 GB Launched M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4520 Series
(240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC)
240 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4620 Series
(960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC)
960 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4520 Series
(240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D4, TLC)
240 GB Launched M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4620 Series
(1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC)
1.92 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4520 Series
(3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC)
3.84 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4620 Series
(3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC)
3.84 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4520 Series
(7.68TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC)
7.68 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4520 Series
(1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC)
1.92 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4520 Series
(960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC)
960 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4520 Series
(480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC)
480 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Intel® SSD D3-S4620 Series
(480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC)
480 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.