Eden Bay trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Launched Intel® Core™ i9-12900 Processor (30M Cache, up to 5.10 GHz) 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.0b
Launched Intel® Core™ i7-12700 Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz) 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.0b