ELK BAY trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
PreInstalledOS
Bao gồm Bộ nhớ
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) 8GB (dual-channel) 2x DDI (DP or HDMI), 1x DP/typeC, 1x eDP
Launched Intel® Celeron® 6305 Processor (4M Cache, 1.80 GHz, with IPU) 4GB (single-channel) 2x DDI (DP or HDMI), 1x DP/typeC, 1x eDP
Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU) 16GB (dual-channel) 2x DDI (DP or HDMI), 1x DP/typeC, 1x eDP
Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) 16GB (dual-channel) 2x DDI (DP or HDMI), 1x DP/typeC, 1x eDP
Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) 8GB (dual-channel) 2x DDI (DP or HDMI), 1x DP/typeC, 1x eDP
Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU) 8GB (dual-channel) 2x DDI (DP or HDMI), 1x DP/typeC, 1x eDP