GARDEN BEACH trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
ProcessorIncluded
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Launched Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, DP 1.4a via Type C, eDP
Launched Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, DP 1.4a via Type C, eDP