Tiger Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)