Tiger Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bao gồm bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Máy tính mini Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5 Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
Máy tính mini Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7 Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi3 Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5 Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi7 Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv5 Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi3 Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi7 Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7 Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv7 Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30P Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70L Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50W Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30L Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70Q Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50L Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv50L Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv70L Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
Bo mạch Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv5 Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
Bo mạch Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Bo mạch Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi3 Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Bo mạch Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBi7 Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bo mạch Intel® NUC 11 Pro NUC11TNBv7 Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)