Montecito trước đây của các sản phẩm

Montecito trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9010
(6M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.60 GHz 6 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9015
(12M bộ nhớ đệm, 1,40 GHz, 400 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 2 1.40 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9020
(12M bộ nhớ đệm, 1,42 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.42 GHz 12 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9030
(8M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.60 GHz 8 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9040
(18M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.60 GHz 18 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9050
(24M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued 2 1.60 GHz 24 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.