Grantsdale trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82910GL Launched Không 16.3 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82915GL Launched Không 16.3 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 915G Launched Không 16.3 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82915PL Launched Không 16.3 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 915GV Launched 16.3 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 915P Launched Không 16.3 W