Keystone Harbor trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn Intel® Chuỗi 670p
(512GB, M.2 80mm PCIe * 3.0 x4, 3D4, Công nghệ Intel® QLC)
512 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® Chuỗi 670p
(2.0TB, M.2 80mm PCIe * 3.0 x4, 3D4, Công nghệ Intel® QLC)
2 TB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® Chuỗi 670p
(1.0TB, M.2 80mm PCIe * 3.0 x4, 3D4, Công nghệ Intel® QLC)
1 TB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.