Arbordale Plus trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn Intel® dòng D7-P5600
(3,2TB, 2,5in PCIe* 4.0 x4, 3D3, TLC)
3.2 TB Launched U.2 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® dòng D7-P5600
(1,6TB, 2,5in PCIe* 4.5 x4, 3D3, TLC)
1.6 TB Launched U.2 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® dòng D7-P5600
(6,4TB, 2,5in PCIe* 4.5 x4, 3D3, TLC)
6.4 TB Launched U.2 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® dòng D7-P5500
(7,68TB, 2,5in PCIe* 4.0x4, 3D3, TLC)
7.68 TB Launched U.2 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® dòng D7-P5500
(1,92TB, 2,5in PCIe* 4.0x4, 3D3, TLC)
1.92 TB Launched U.2 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® dòng D7-P5500
(3,84TB, 2,5in PCIe* 4.0x4, 3D3, TLC)
3.84 TB Launched U.2 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.