Neptune Harbor Refresh trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
SSD chuỗi Intel® 665p
(2,0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D3, QLC)
2 TB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® 665p
(1,0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D3, QLC)
1 TB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.