Mystic Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Phân đoạn thẳng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® M20MYP1UR Q2'20 Launched SSI EEB (12 x 13 in) 1U Rack Socket P
Intel® Server Board MYP1USVB Q2'20 Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal P
Viền máy trước 1U MYP1UBEZEL Q2'20 Launched
Min-SAS HD, I2C, cáp nguồn bảng nối đa năng MYP1UCBL Q2'20 Launched
1U Power distribution Board MYP1UPDB Q2'20 Launched
Bộ quạt 1U MYP1UFAN Q2'20 Launched
1U PCIe x16 Riser Card MYP1URISER Q2'20 Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.