Panther Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bao gồm bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Máy tính mini Intel® NUC 10 Performance - NUC11PAQi70QA Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Máy tính mini Intel® NUC 11 Extreme - NUC11PAQi50WA Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi70Z Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi50Z Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi30Z Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi7 Discontinued Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi3 Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi3 Discontinued Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ công cụ Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi7 Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)