Panther Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
Hệ Điều Hành Cài Đặt Sẵn
Bao gồm Bộ nhớ
Bao gồm Lưu trữ
Đầu ra đồ họa
Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) Windows 10, 64-bit* 2x 8GB DDR4-3200 500GB PCIe X4 Gen4 NVMe M.2 SSD HDMI 2.0a; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4
Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) Windows 10, 64-bit* 2x 4GB DDR4-3200 500GB PCIe X4 Gen4 NVMe M.2 SSD HDMI 2.0a; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4
Discontinued Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) HDMI 2.0b; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4
Discontinued Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) HDMI 2.0b; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4
Discontinued Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) HDMI 2.0b; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4
Discontinued Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) HDMI 2.0b; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4
Discontinued Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) HDMI 2.0b; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4
Discontinued Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) HDMI 2.0b; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4
Discontinued Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz) HDMI 2.0b; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4
Discontinued Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) HDMI 2.0b; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4
Discontinued Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) HDMI 2.0b; USB-C (DP1.4); MiniDP 1.4