Tanacross trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
Single PCI-X