DG1 trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
DiscreteGraphicsDedicatedMemoryGB
NoXeCores
Launched Q4'20
Launched Q1'21