DG1 trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
DiscreteGraphicsDedicatedMemoryGB
NoXeCores
Q4'20
Q1'21