Optimus Beach trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng SKU Bán Lẻ Có Sẵn Bao gồm bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2HLC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack Không
Intel® Server Chassis FC2HAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack Không
Intel® Server Chassis FC2HAC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack Không
Intel® Server Chassis
(2 PSUs 2100W) FC2HAC21W2
Launched 2U Front IO, 4 node Rack Không