Optimus Beach trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2HLC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Intel® Server Chassis FC2HAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Intel® Server Chassis FC2HAC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack