Lavon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
0.61 W Single PCI
0.61 W Single PCI
0.61 W Single PCI