Lavon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551ER Fast Discontinued 0.61 W Single PCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551QM Fast Discontinued 0.61 W Single PCI
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82551IT Fast Discontinued 0.61 W Single PCI