Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q3'21 8 5.10 GHz 3.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'21 6 5.10 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'21 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 4 4.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 4 5.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'21 8 4.80 GHz 2.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 8 5.10 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'21 4 4.60 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'21 6 5.00 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'21 4 4.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'21 8 5.20 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'21 6 5.00 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'21 6 5.10 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'21 8 5.10 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'21 8 5.20 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 8 4.60 GHz 1.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 6 3.90 GHz 1.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 6 3.70 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 6 4.80 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q1'21 6 4.60 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 6 4.10 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
02'21 6 W
02'21 6 W
01'21 6 W
01'21 6 W
01'21 6 W
01'21 6 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.