Gallatin trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
BornOnDate
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
1 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 85 W
1 2.20 GHz 2 MB L2 Cache 65 W
1 2.50 GHz 1 MB L2 Cache 66 W
1 2.70 GHz 2 MB L2 Cache 80 W
1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 72 W
1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 48 W
1 1.90 GHz 1 MB L2 Cache 55 W
1 2.00 GHz 1 MB L2 Cache 57 W
1 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 57 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.