Hewitt Lake trước đây của các sản phẩm

Hewitt Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon® D-1653N Processor
(12M Cache, 2.80GHz)
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB
Intel® Xeon® D-1602 Processor
(3M Cache, 2.50GHz)
Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB
Intel® Xeon® D-1622 Processor
(6M Cache, 2.60GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB
Intel® Xeon® D-1623N Processor
(6M Cache, 2.40GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB
Intel® Xeon® D-1627 Processor
(6M Cache, 2.90GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB
Intel® Xeon® D-1637 Processor
(9M Cache, 2.90GHz)
Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB
Intel® Xeon® D-1633N Processor
(9M Cache, 2.50GHz)
Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB
Intel® Xeon® D-1649N Processor
(12M Cache, 2.30GHz)
Launched Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.