Hewitt Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1653N
(Bộ nhớ đệm 12M, tốc độ 2,80GHz)
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1602
(Bộ nhớ đệm 3M, 2,50GHz)
Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1622
(Bộ nhớ đệm 6M, 2,60GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1623N
(Bộ nhớ đệm 6M, 2,40GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1627
(Bộ nhớ đệm 6M, 2,90GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1637
(Bộ nhớ đệm 9M, 2,90GHz)
Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1633N
(Bộ nhớ đệm 9M, 2,50GHz)
Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1649N
(Bộ nhớ đệm 12M, 2,30GHz)
Launched Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.