Hewitt Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon® D-1602 Processor
(3M Cache, 2.50GHz)
Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB 27 W
Intel® Xeon® D-1653N Processor
(12M Cache, 2.80GHz)
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB 65 W
Intel® Xeon® D-1622 Processor
(6M Cache, 2.60GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB 40 W
Intel® Xeon® D-1623N Processor
(6M Cache, 2.40GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB 35 W
Intel® Xeon® D-1627 Processor
(6M Cache, 2.90GHz)
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1637 Processor
(9M Cache, 2.90GHz)
Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB 55 W
Intel® Xeon® D-1633N Processor
(9M Cache, 2.50GHz)
Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1649N Processor
(12M Cache, 2.30GHz)
Launched Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB 45 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.